პირობები

ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია

ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია არის სარეკომენდაციო-საინფორმაციო ხასიათის  და ნებადართულია მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის.

 

ინფორმაციის გამოყენების პირობები

ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები და პირობები სავალდებულოა www.higia.ge -ს  ნებისმიერი მომხმარებლის (ვიზიტორისთვის), რომელიც ეცნობა და სარგებლობს საიტზე განთავსებული ინფორმაციით. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ან არ გსურთ გაითვალისწინოთ დადგენილი რეგულაციები, გთხოვთ დატოვოთ საიტი.სახელწოდება ჰიგია წარმოადგენს შპს. ჰიგიას საკუთრებას. ასევე საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ტექსტური ფაილები, სურათი, ვიდეო, ლოგო, გრაფიკა, ანიმაცია წარმოადგენს საიტის საკუთრებას. მისი გამოყენება   შეიძლება მხოლოდ პირადი მიზნებისთვის. დაუშვებელია საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის კომერციული მიზნებისთვის გამოყენება.  სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში,  ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება მათ შორის კოპირება, ინფორმაციის შეცვლა, გადაკეთება, დისტრიბუცია, საიტზე განთავსება, გაყიდვა, გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის წერილობითი თანხმობის გარეშე ისჯება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

პირობების შეცვლა

  • გთხოვთ გაინთვალისწინოთ, რომ წარმოდგენილი  ინფორმაცია, ასევე წესები და პირობები შეიძლება შეიცვალოს საჭიროების შემთხვევაში, რომელსაც თქვენ ავტომატურად დაეთანხმებით საიტზე ყოველი ახალი ვიზიტის დროს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს წესები და პირობები თქვენთვის მიუღებელია გთხოვთ გვაცნობოთ info@higia.ge
  • იმ შემთხვევაში, თუ  www.higia.ge -ზე განთავსებულ ნებისმიერ სტატიას, ინფორმაციას ან  სურათს ჩვენი საიტის მომხმარებელი იხილავს სხვა ვებ გვერდზე, გთხოვთ აღნიშნული დაუყოვნებლივ გვაცნობოთ ჩვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@higia.ge 
  • www.higia.ge პასუხს არ აგებს მესამე პირების  ვებ -გვერდებზე  განთავსებულ ინფორმაციაზე, მაშინაც კი, როდესაც მასალის გამოყენება მოხდა არასანქცირებულად.